Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Symbol: SI
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1957, 12-616-1974
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Dyrektora Wydziału: Anna Sochacka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Marek Czajka
Telefon:12-616-1974
Faks:12-616-1377
Zastępca Dyrektora Wydziału: Piotr Wierzchosławski
Telefon:12-616-1974

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji należą sprawy planowania i monitorowania inwestycji strategicznych i programowych w ujęciu wieloletnim i rocznym oraz analiz, w szczególności dotyczących opracowania Banku Informacji o Mieście i Raportu o Stanie Gminy.
Zarządzenie Nr 2037/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA  z dnia 24.08.2020r. ws. podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji.

Struktura wydziału:
Referat Organizacyjny - SI-01
Referat Funduszy Europejskich - SI-02
Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych - SI-03
Stanowiska Ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - SI-04
Oddział Planowania Strategicznego i Analiz - SI-05


Wstecz