Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Symbol: SI
Adres siedziby: Św. Krzyża 1, 31-028 Kraków
Telefon: 12-616-1957
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Janusz Moskwa
Zastępca Dyrektora Wydziału: Marek Czajka
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon:12-616-1171
Faks:12-616-1377
Zastępca Dyrektora Wydziału: Piotr Wierzchosławski
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon:12-616-1114

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji należą sprawy planowania i monitorowania inwestycji strategicznych i programowych w ujęciu wieloletnim i rocznym oraz analiz, w szczególności dotyczących opracowania Banku Informacji o Mieście i Raportu o Stanie Gminy.
Zarządzenie PMK Nr 3533/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji 

Struktura wydziału:
Referat Organizacyjny - SI-01
Referat Funduszy Europejskich - SI-02
Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych - SI-03
Stanowiska Ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - SI-04
Oddział Planowania Strategicznego i Analiz - SI-05


Wstecz