Wydział Ds. Turystyki
Symbol: WT
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6052
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Elżbieta Kantor
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Gądek
Telefon:12-616-6052
Faks:12-616-6056

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału ds. Turystyki należą sprawy polityki turystycznej Miasta. Wydział ściśle współpracuje z Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Agencją Rozwoju Miasta w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.
Uwagi:
Wydział działa na podstawie Zarządzenia nr 668/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 28 marca 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału ds.Turystyki.

Struktura wydziału:
Referat Ds. Organizacyjnych - WT-01
Referat Gospodarki Turystycznej - WT-02
Referat Marketingu Turystycznego - WT-03
Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau - WT-04
Samodzielne Stanowisko Ds. Koordynacji Projektów Strategicznych - WT-05


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Ds. Turystyki (2)


Wstecz