Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji
Symbol: PI
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-1548
Faks: 12-616-1717
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału -: Katarzyna Wysocka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Magdalena Wiechniak
Telefon:12-616-1548
Faks:12-616-1717

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji należą sprawy związane z rewitalizacją, obsługą inwestora oraz obsługą i wspieraniem przedsiębiorczości.


Szczegółowy zakres zadań wydziału określa Zarządzenie nr 3544/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.Struktura wydziału:
Referat Ds. Organizacyjnych - PI-01
Oddział Centrum Wspierania Inwestorów i Innowacyjnej Gospodarki - PI-02
Referat Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - PI-03
Referat Ds. Rewitalizacji - PI-04
Samodzielne Stanowisko Ds. Współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Naukowo-Akademickim - PI-05


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji (1)


Wstecz