Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Symbol: NW
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-5894
Faks: 12-616-5889
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Michał Marszałek

Zakres działania:

Do zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego należą sprawy związane z nadzorem nad funkcjonowaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz komunalnych osób prawnych i innych podmiotów, których Miasto jest właścicielem/akcjonariuszem/udziałowcem.


Zarządzenie Nr 3542/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego.


Uwagi:

UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=123227

 Struktura biura:
Referat Organizacyjny - NW-01
Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz - NW-02
Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami - NW-03


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego (2)


Wstecz


 

Podmiot publikujący:
BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2018-12-28
Data aktualizacji:
2020-05-19