Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Symbol: NW
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-5894
Faks: 12-616-5889
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Michał Marszałek

Zakres działania:

Do zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego należą sprawy związane z nadzorem nad funkcjonowaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz komunalnych osób prawnych i innych podmiotów, których Miasto jest właścicielem/akcjonariuszem/udziałowcem.


Zarządzenie Nr 3542/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego.


Uwagi:

UWAGA! Ograniczenia Urzędu Miasta Krakowa w zakresie bezpośredniej obsługi klienta

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=123227

 Struktura biura:
Referat Organizacyjny - NW-01
Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz - NW-02
Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami - NW-03


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego (2)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-05-19 12:14:15
ANNA SZCZEPAŃSKA
 Edycja
2020-02-14 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-01-10 12:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-15 07:00:08
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-10-04 09:48:17
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-10-03 09:15:10
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-01 08:04:15
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja
2019-09-30 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-04 10:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-28 14:30:05
DARIA SĘKOWSKA
 Edycja