Biuro Nadzoru Właścicielskiego
Symbol: NW
Adres siedziby: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
Telefon: 12-616-5894
Faks: 12-616-5889
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Michał Marszałek

Zakres działania:

Do zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego należą sprawy związane z nadzorem nad funkcjonowaniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz komunalnych osób prawnych i innych podmiotów, których Miasto jest właścicielem/akcjonariuszem/udziałowcem.


Zarządzenie Nr 3542/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Nadzoru Właścicielskiego.


Uwagi:

GODZINY PRZYJMOWANIA MIESZKAŃCÓW PRZEZ BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO:

W sprawie skarg i wniosków Dyrektor Biura Nadzoru Właścicielskiego przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godz. 14.00-15:30 Struktura biura:
Referat Organizacyjny - NW-01
Referat Ds. Nadzoru nad Spzoz - NW-02
Referat Ds. Nadzoru nad Spółkami i Fundacjami - NW-03


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego (2)


Wstecz