Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu
Symbol: IR
Adres siedziby: Wielopole 1, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-5808
Faks: 12-616-5841
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Łukasz Gryga
Zastępca Dyrektora Wydziału: Michał Mikołajczyk

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu należą sprawy zarządzania ruchem w Krakowie. Wydział realizuje zadania związane ze sporządzaniem i zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu. Wydział opiniuje dokumenty planistyczne i o charakterze strategicznym w zakresie organizacji zarządzania ruchem.


ZARZĄDZENIE Nr 1772/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu


 


Uwagi:
Godziny obsługi mieszkańców przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu

Struktura wydziału:
Referat Organizacyjno-Budżetowy - IR-01
Referat Stałej Organizacji Ruchu - IR-02
Referat Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń - IR-03
Referat Geometrii Dróg i Sterowania Ruchem - IR-04
Referat Kontroli - IR-05
Stanowisko Ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Analityk - IR-06


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (5)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-08-05 08:00:08
GABRIELA PRZEPIÓRKA
 Edycja
2019-08-01 07:00:25
MARTA PORCZ
 Edycja
2019-07-22 09:15:23
MARTA PORCZ
 Edycja
2019-07-19 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-05 13:15:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-05 08:15:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-01 12:32:17
MARTA PORCZ
 Edycja
2019-06-03 07:02:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-27 07:00:36
GABRIELA PRZEPIÓRKA
 Edycja
2019-05-24 12:33:01
GABRIELA PRZEPIÓRKA
 Edycja