Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu
Symbol: IR
Adres siedziby: Wielopole 1, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-5808
Faks: 12-616-5841
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Łukasz Gryga

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu należą sprawy zarządzania ruchem w Krakowie. Wydział realizuje zadania związane ze sporządzaniem i zatwierdzaniem projektów organizacji ruchu. Wydział opiniuje dokumenty planistyczne i o charakterze strategicznym w zakresie organizacji zarządzania ruchem.


ZARZĄDZENIE Nr 1772/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu


 


Uwagi:

UWAGA! Urząd Miasta Krakowa otwarty dla bezpośredniej obsługi klientaStruktura wydziału:
Referat Organizacyjno-Budżetowy - IR-01
Referat Stałej Organizacji Ruchu - IR-02
Referat Czasowej Organizacji Ruchu i Zezwoleń - IR-03
Referat Geometrii Dróg i Sterowania Ruchem - IR-04
Referat Kontroli - IR-05
Stanowisko Ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego - Analityk - IR-06


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu (5)


Wstecz