Wydział Geodezji

Stanowisko Koordynatora Ds. Aplikacji i Baz Pzgik
Symbol: GD-18
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9518, 51-953-3170
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Główny Specjalista: Jolanta Nowak

Zakres działania:
1) Działania związane z utrzymaniem i rozwojem Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu (ZSOZ) w Wydziale Geodezji.
2) Współpraca z Referatem ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej w zakresie rozwoju i rozbudowy Systemu ZSOZ.
3) Sprawowanie funkcji Gospodarza Systemu ZSOZ w zakresie funkcjonalnym: Geo Info Mapa, Geo Info Ośrodek, Geo Info WMapa i DELTA.
4) Sprawowanie funkcji Koordynatora nadawania uprawnień w Wydziale Geodezji do Systemu ZSOZ w zakresie: Geo Info Mapa, Geo Info Ośrodek, EMUiA.
5) Współpraca z referatem GD-13 w zakresie nadawania uprawnień ZSOS-ECO.
6) Przeprowadzanie testów wdrażanych nowych wersji Systemu ZSOZ.
7) Wsparcie merytoryczne w Wydziale Geodezji w zakresie działania Systemu ZSOZ.
8) Współpraca z referatami wykonującymi aktualizacje oraz udostępnianie danych z baz PZGiK.
9) Przygotowywanie niezbędnych informacji i wytycznych technicznych dla Wydziału Geodezji, innych Wydziałów UMK oraz jednostek zewnętrznych korzystających z baz PZGiK.
10) Sporządzanie zestawień, ankiet, danych i informacji niezbędnych do działania Wydziału Geodezji w zakresie PZGiK.
11) Zasilanie PRG danymi z PZGiK.
12) Pozyskiwanie danych z innych rejestrów publicznych na potrzeby PZGiK.
13) Opracowywanie map przeglądowych i innych materiałów niezbędnych do prawidłowego realizowania zakresu działania PZGiK.
14) Współpraca z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego w zakresie modułu AWD (Aplikacja Wymiany Danych) Systemu ZSOZ służącego do wymiany danych z GODGiK.
15) Koordynacja w zakresie standardu wymiany danych (GIV, GML).
16) Uczestniczenie w projektach i przetargach dotyczących PZGiK.
17) Koordynowanie i wsparcie techniczne prac związanych z aktualizacją baz PZGiK realizowanych w trybie modernizacji (duże opracowania).


Wstecz