Wydział Geodezji

Referat Aktualizacji Danych Podmiotowych Bazy Egib oraz Rciwn
Symbol: GD-14
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9658
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Monika Łacic

Zakres działania:
1) Prowadzenie bazy EGiB w zakresie danych podmiotowych.
2) Wprowadzanie danych do RCiWN na podstawie dostępnych dokumentów oraz sporządzanie raportów z wprowadzanych do bazy transakcji.
3) Wprowadzanie zmian podmiotowych danych o charakterze opisowym z urzędu i na wniosek osób prawnych i fizycznych oraz innych jednostek organizacyjnych władających gruntem.
4) Aktualizacja danych podmiotów ewidencyjnych.
5) Zawiadamianie o wprowadzonej zmianie odpowiednich podmiotów ewidencyjnych.
6) Kompletowanie dowodów zmian.
7) Weryfikacja danych zawartych w EGiB i utrzymywanie ich w stanie zgodnym z dostępnymi dokumentami.
8) Koordynacja i nadzór prac związanych z prowadzeniem EGiB.


Wstecz