Wydział Geodezji

Referat Obsługi Zasobu
Symbol: GD-13
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9574
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Ireneusz Tyliba

Zakres działania:
1) Sprawowanie funkcji Administratora Technicznego (AT) i gospodarza w ZSOZ-ECO.
2) Przyjmowanie i wprowadzanie do systemu informatycznego SI UMK wniosków F-11 i oświadczeń F-29 w zakresie obsługi ECO (Centrum Obsługi Klienta).
3) Nadzór i koordynacja prac związanych z Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO) działającym w zakresie Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu (ZSOZ) oraz sprawowanie funkcji Administratora Technicznego dla ECO.
4) Współpraca ze stanowiskiem Koordynatora ds. Aplikacji i Baz PZGiK (GD-18) w zakresie koordynacji nadawania uprawnień.
5) Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych w systemie informatycznym w zakresie przyjęcia i zaewidencjonowania.
6) Wydawanie zgłoszeń i informacji do realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych.
7) Uzgadnianie z wykonawcą prac geodezyjnych listy materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac oraz ich udostępnianie.
8) Zgłaszanie do Referatu Analiz Danych PZGiK (GD-09) rozbieżności obiektów w bazach danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w celu udzielenia prawidłowych informacji do zgłoszonych prac geodezyjnych.
9) Udostępnianie danych i informacji w zakresie wniosków na materiały do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych nie podlegających zgłoszeniu.
10) Naliczanie stosownych opłat za czynności związane z udostępnianiem danych z baz PZGiK, wydanie Dokumentu Obliczenia Opłaty wraz z wydawaniem Licencji.
11) Rejestracja i obsługa wniosków o uzgadnianie oznaczeń nowo projektowanych działek.
12) Rejestrowanie operatów technicznych wpływających do GODGiK zawierających wyniki prac geodezyjnych i kartograficznych.
13) Rejestracja wniosków o uwierzytelnianie dokumentów, wycena operatów technicznych na podstawie wniosku, przygotowanie i wydawanie Dokumentów Obliczenia Opłaty. Wydawanie uwierzytelnionych dokumentów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.
14) Rejestracja zawiadomień o zakończeniu prac geodezyjnych i kartograficznych.
15) Publikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących zawiadomień o czynnościach ustalenia granic składanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.


Wstecz