Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

Referat Ds. Zbiegów Egzekucji
Symbol: EW-07
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9244
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Agnieszka Pogoda-Tota

Zakres działania:

1) Monitoring elektronicznych komunikatów, dotyczących zbiegów egzekucji;
2) Ustalanie organu prowadzącego egzekucję łączną w przypadku zbiegu egzekucji;
3) Sporządzanie, kompletowanie i przekazywanie dokumentów określonych, obowiązującymi przepisami prawa do organu właściwego, prowadzącego łączne postępowanie egzekucyjne;
4) Prowadzenie postępowań, w których organem właściwym do łącznego prowadzenia egzekucji jest Prezydent Miasta Krakowa;
5) Wzywanie do przekazania oraz przyjmowanie dokumentów określonych przepisami prawa do łącznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
6) Podział kwoty uzyskanej w prowadzonej egzekucji łącznej;
7) Wydawanie postanowień w sprawie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji łącznej;
8) Nadzór i przekazywanie kwot dotyczących zbiegu egzekucji z wydzielonego rachunku bankowego organu egzekucyjnego;
9) Wydawanie innych postanowień w sprawie dotyczącej prowadzenia łącznego postępowania egzekucyjnego;
10) Wymiana korespondencji z wierzycielami i organami egzekucyjnymi;
11) Prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych przekazanych do egzekucji administracyjnej;
12) Badanie prawidłowości otrzymywanych tytułów wykonawczych i dopuszczalności egzekucji administracyjnej;
13) Przekazywanie tytułów wykonawczych do odpowiednich referatów;
14) Opracowywanie sprawozdań z zakresu prowadzonych postępowań.Wstecz