Biuro Ds. Ewidencji Mienia
Symbol: EM
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-9640
Faks: 12-616-9643
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Rafał Wojtusik

Zakres działania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 3528/2018 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura ds. Ewidencji Mienia.


Do zakresu działania Biura ds. Ewidencji Mienia należą sprawy ewidencyjne dotyczące majątku Gminy Miejskiej Kraków i Skarbu Państwa, sprawozdawczości i prawa własności.Struktura biura:
Referat Ewidencji Majątku i Sprawozdawczości - EM-01
Referat Ds. Czynności Geodezyjnych i Ujawniania Prawa Własności - EM-02
Stanowiska Budżetowo - Organizacyjne - EM-03


Wstecz