Wydział Organizacji i Nadzoru

Stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Symbol: OR-13
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Główny Specjalista: Renata Woyciechowska
Kontakt email:www.bip.krakow.pl/idz
Telefon:12-616-8291, 79-701-8659

Zakres działania:
Zakres działania oraz kompetencje Stanowisk Administratora Bezpieczeństwa Informacji (OR-13) reguluje ustawa o ochronie danych osobowych, akty wykonawcze oraz Zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Stanowiska zajmują się także prowadzeniem analizy ogłoszonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim aktów normatywnych, mogących mieć wpływ na zadania GMK (w tym nowe zadania), oraz przekazywanie informacji w tym zakresie odpowiednim wydziałom i MJO.


Wstecz