Biuro Przejmowania Mienia i Rewindykacji

Referat Przejmowania Mienia
Symbol: MR-01
Adres siedziby: Basztowa 20, 31-156 Kraków
Telefon: 12-616-9953, 88-585-8475
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Joanna Franczak

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Przejmowania Mienia (MR-01) należy:
1. Regulacja stanu prawnego nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe układy odszkodowawcze, w drodze przemilczenia, spadkobrania i zasiedzenia.
2. Poszukiwanie właścicieli lub ich spadkobierców.
3. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych i Prokuratorią Generalną Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie spraw prowadzonych przez referat.
4. Współpraca z sądami, urzędami i innymi instytucjami w zakresie pozyskiwania informacji niezbędnych w prowadzonych sprawach.
5. Wyrażanie stanowiska w zakresie przesyłanych przez sądy powszechne corocznych sprawozdań kuratorów spadku oraz kuratorów absentis z zarządu nieruchomością zabudowaną lub niezabudowaną w sprawach prowadzonych przez referat.Wstecz