Wydział Geodezji

Referat Digitalizacji Materiałów Pzgik
Symbol: GD-12
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9620
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Rajmund Niemczyk

Zakres działania:

1) Przetwarzanie do postaci elektronicznej materiałów PZGiK.
2) Implementacja przetworzonych materiałów do systemu teleinformatycznego do obsługi PZGiK.
3) Nadawanie identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia PZGiK.
4) Tworzenie metadanych opisujących materiały PZGiK, w tym wprowadzanie do bazy ZSOZ zakresów dokumentów.
5) Klasyfikacja archiwalna materiałów PZGiK i przyporządkowanie materiałów do odpowiedniej kategorii.
6) Udział w pracach Komisji do wyłączenia materiałów z PZGiK.Wstecz