Wydział Geodezji

Referat Archiwum Pzgik
Symbol: GD-11
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9665
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Danuta Kruk

Zakres działania:

1) Gromadzenie, ewidencjonowanie, klasyfikowanie, przechowywanie i zabezpieczanie materiałów w zasobie.
2) Udostępnianie materiałów jednostkom wykonawstwa geodezyjnego, innym osobom i instytucjom uprawnionym.
3) Sporządzanie oraz udostępnianie kopii dokumentów uzasadniających wpisy do bazy danych operatu ewidencyjnego.
4) Wydawanie zaświadczeń dotyczących danych archiwalnych.
5) Ocena przydatności użytkowej materiałów zasobu PZGiK na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
6) Wyłączanie materiałów z zasobu oraz ich przekazywanie do właściwych archiwów.Wstecz