Wydział Geodezji

Referat Udostępniania Danych z Baz Pzgik
Symbol: GD-10
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9542
Faks: 12-616-9770
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Kasprzak

Zakres działania:

1) Wykonywanie i wydawanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów i budynków.
2) Udostępnianie mapy zasadniczej i ewidencyjnej.
3) Udostępnianie rzeczoznawcom majątkowym danych i informacji z bazy RCiWN oraz materiałów do sporządzania operatów szacunkowych.
4) Obsługa komorników w zakresie udostępniania danych i informacji z bazy EGiB.
5) Realizacja wniosków o udostępnienie danych z informatycznej bazy PZGiK.
6) Udzielanie szczegółowych informacji w zakresie udostępnianych materiałów z PZGiK.
7) Wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu nieruchomości na terenie Miasta Krakowa.
8) Wydawanie licencji do udostępnianych materiałów.
9) Wydawanie decyzji dotyczących zakresu udostępnianych materiałów z PZGiK lub wysokości należnej opłaty zgodnie z art.40f ust.1 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego.
10) Współpraca z rzeczoznawcami w zakresie modułu iRzeczoznawca systemu ZSOZ służącemu do elektronicznego udostępniania danych.
11) Współpraca z komornikami w zakresie modułu iKomornik systemu ZSOZ służącemu do elektronicznego udostępniania danych.Wstecz