Wydział Geodezji

Referat Emuia i Nazewnictwa Ulic
Symbol: GD-08
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9628
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Piotr Koczański

Zakres działania:

1. Nadawanie numerów porządkowych dla budynków.
2. Przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie nadawania lub zmiany nazw ulic i placów.
3. Prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów oraz informowanie właściwych podmiotów o zmianie danych w Ewidencji Miejscowości, Ulic i Adresów - zgodnie z regulacjami zawartymi w Rozdziale 8a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne i rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
4. Wydawanie zaświadczeń o istniejącym budynku.
Wstecz