Oddział Komunalizacji

Referat Dokumentacji Geodezyjno-Prawnej
Symbol: GD-04-2
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9528
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Jerzy Obrał

Zakres działania:

1) Badanie stanu geodezyjno - prawnego nieruchomości, w związku ze sprawami prowadzonymi przez Oddział Komunalizacji.
2) Zlecanie uprawnionym jednostkom wykonawstwa geodezyjnego opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej w związku ze sprawami prowadzonymi przez Oddział Komunalizacji.
3) Odbiór zamówionej dokumentacji geodezyjno-prawnej.
4) Występowanie do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie z wnioskami o ujawnienie Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości oraz o wprowadzenie zmian na podstawie dokumentacji sporządzonej w związku ze sprawami prowadzonymi przez Oddział Komunalizacji.Wstecz