Wydział Geodezji

Oddział Komunalizacji
Symbol: GD-04
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9757
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Oddziału: Wojciech Magiera

Zakres działania:
Do zakresu działania Oddziału Komunalizacji należą sprawy realizowane przez niżej wymienione komórki :

- Referat Regulacji Nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy,
- Referat Dokumentacji Geodezyjno-Prawnej,
- Stanowisko ds. Regulacji Dróg Publicznych.

Struktura oddziału:
Referat Regulacji Nieruchomości Skarbu Państwa na Rzecz Gminy - GD-04-1
Referat Dokumentacji Geodezyjno-Prawnej - GD-04-2
Stanowisko Ds. Regulacji Dróg Publicznych - GD-04-3


Wstecz