Wydział Geodezji

Referat Kancelaryjny
Symbol: GD-02
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9507
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Arkadiusz Puszkarz

Zakres działania:

1. Obsługa rejestracji i śledzenia spraw Urzędu.
2. Przyjmowanie i rejestracja pism wpływających do Wydziału.
3. Zakładanie spraw w systemie informatycznym i ich dekretacja do kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału.
4. Skanowanie dokumentów wpływających do Wydziału, umieszczenie ich w systemie informatycznym.
5. Przygotowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej.
6. Przekazywanie pism według właściwości do właściwych podmiotów.WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-04-01 07:00:56
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-17 07:25:43
JOANNA WIELGUS
 Edycja
2020-03-16 12:00:05
JOLANTA NOWAK
 Edycja
2020-03-12 07:00:07
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2020-03-11 10:25:40
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2020-03-02 11:45:04
IWONA PAJĄK
 Edycja
2020-03-02 07:00:25
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-27 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-24 09:15:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-18 07:07:17
JOANNA WIELGUS
 Edycja