Wydział Geodezji

Referat Kancelaryjny
Symbol: GD-02
Adres siedziby: Grunwaldzka 8, 31-526 Kraków
Telefon: 12-616-9507
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Arkadiusz Puszkarz

Zakres działania:

1. Obsługa rejestracji i śledzenia spraw Urzędu.
2. Przyjmowanie i rejestracja pism wpływających do Wydziału.
3. Zakładanie spraw w systemie informatycznym i ich dekretacja do kierowników jednostek organizacyjnych Wydziału.
4. Skanowanie dokumentów wpływających do Wydziału, umieszczenie ich w systemie informatycznym.
5. Przygotowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej.
6. Przekazywanie pism według właściwości do właściwych podmiotów.Wstecz