Wydział Organizacji i Nadzoru

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Symbol: OR-12
Adres siedziby: Św. Krzyża 1, 31-028 Kraków
Główny Specjalista Ds Bhp: Przemysław Skwarczek
Telefon:12-616-8486
Faks: 12-616-8444
Główny Specjalista Ds Bhp: Aleksandra Waśniowska
Telefon:12-616-8407
Faks: 12-616-8444
Główny Specjalista Ds Bhp: Paweł Dymanus
Telefon:12-616-8487
Faks: 12-616-8444
Specjalista do Spraw Bhp: Edward Smolak
Telefon:12-616-8488
Faks: 12-616-8444

Zakres działania:

Do zakresu działania Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OR-12), należą sprawy realizowane na podstawie:


1) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
3) Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych;
4) Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
5) przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-10-17 07:00:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-16 11:00:04
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-10-14 13:41:13
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-10-02 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-01 07:00:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-30 15:30:05
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2019-09-27 13:01:39
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2019-09-26 12:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-24 13:53:34
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2019-09-16 08:45:06
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA
 Edycja