Wydział Organizacji i Nadzoru

Stanowiska Ds. Pracowniczych
Symbol: OR-11
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Starszy Inspektor: Małgorzata Tyliba
Telefon:12-616-1432
Starszy Inspektor: Aneta Barcentewicz
Telefon:12-616-1844
Starszy Inspektor: Agata Pachota
Telefon:12-616-1440
Starszy Inspektor: Magdalena Słowik
Telefon:12-616-1741

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowisk ds. Pracowniczych (OR-11) należy:


1) Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników UMK; opracowywanie planu szkoleń i ewaluacja;
2) Podnoszenie poziomu zawodowego urzędników poprzez:
  a) organizację szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych,
  b) kierowanie na naukę w formach szkolnych i pozaszkolnych,
  c) prowadzenie rejestru przeprowadzonych szkoleń,
  d) prowadzenie bazy danych dotyczącej ofert i jednostek szkoleniowych.
3) Przygotowywanie dokumentów (wraz z wnioskiem zainteresowanego) celem sporządzenia ZUS-Rp 7 dla byłych pracowników UMK oraz pracowników jednostek zlikwidowanych;
4) Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz odpisów świadectw pracy dla byłych pracowników UMK oraz pracowników jednostek zlikwidowanych;
5) Obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
6) Organizacja praktyk i staży oraz innych form aktywizacji zawodowej dla uczniów, studentów oraz absolwentów oraz nadzór nad ich realizacją;
7) Realizacja obowiązków w zakresie służby przygotowawczej;
8) Monitoring przebiegu okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników UMK.Wstecz


 

Podmiot publikujący:
WYDZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI, ZASTĘPCA DYREKTORA DS. ORGANIZACYJNYCH
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2004-10-20
Data publikacji:
2008-09-29
Data aktualizacji:
2019-10-17