Oddział Społeczeństwa Informacyjnego

Stanowiska Ds. Serwisów Informacyjnych
Symbol: OR-04-2
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Inspektor: Agnieszka Paździorek-Trybuła
Telefon:12-616-8230
Podinspektor: Elżbieta Makoś-Pacyga
Telefon:12-616-8279

Zakres działania:
w ramach komórki funkcjonuje Administrator Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, z kompetencjami uregulowanymi odrębnym zarządzeniem (2178/2016).


Wstecz