Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Wymiaru Podatku od Środków Transportowych oraz Opłaty Targowej i Skarbowej
Symbol: PD-01-5
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8783
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Helena Nowak

Zakres działania:
1) prowadzenie ewidencji podatkowej,
2) prowadzenie czynności sprawdzających,
3) prowadzenie postępowań podatkowych związanych z wymiarem podatku i opłat,
4) prowadzenie kontroli podatkowej,
5) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji,
6) zawiadamianie o możliwości popełnienia czynu zabronionego stanowiącego wykroczenie lub przestępstwo karno-skarbowe,
7) prowadzenie rejestru przypisów i odpisów oraz ich uzgadnianie referatem księgowości,
8) prowadzenie rejestru ulg ustawowych i uchwałowych.


Wstecz