Biuro Prasowe

Referat Ds. Informacji Medialnej
Symbol: BI-02
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1373, 79-701-8656
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Dariusz Nowak

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu ds. Informacji Medialnej (BI-02) należą sprawy:
1. Tworzenie i realizacja polityki informacyjnej Miasta.
2. Opracowywanie strategii komunikacji dla Gminy Miejskiej Kraków do realizacji poprzez służby prasowe spółek i miejskich jednostek organizacyjnych.
3. Koordynacja działań informacyjnych realizowanych przez pozostałe wydziały i miejskie jednostki organizacyjne.
4. Współpraca z innymi wydziałami oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przepływu informacji medialnej.
5. Integrowanie polityki informacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta z polityką informacyjną Magistratu.
6. Ścisłe współdziałanie z Rzecznikiem Prasowym Prezydenta.
7. Organizowanie konferencji prasowych Prezydenta, Zastępców Prezydenta i wyznaczonych przez nich przedstawicieli.
8. Uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Zastępców Prezydenta z dziennikarzami oraz towarzyszenie Prezydentowi w imprezach z udziałem dziennikarzy.
9. Współpraca z asystentami Zastępców Prezydenta w organizowaniu kontaktów z dziennikarzami, w tym autoryzacja wywiadów prasowych.
10. Współpraca z pozostałymi referatami Biura.
11. Monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz ich archiwizowanie.
12. Reagowanie na krytykę wyrażoną w mediach i monitorowanie pisemnych sprostowań przekazywanych do mediów przez pozostałe wydziały i miejskie jednostki organizacyjne.
13. Przygotowanie planu i kierowanie działalnością informacyjną w sytuacji kryzysowej.
14. Przygotowanie codziennych serwisów prasowych.
15. Bieżąca obsługa dziennikarzy.
16. Przekazywanie zawartości merytorycznej do opracowań i publikacji w miejskich mediach elektronicznych.
17. Sporządzanie i publikowanie w prasie lokalnej i ogólnopolskiej życzeń, kondolencji i nekrologów podpisywanych przez Prezydenta, we współpracy z Kancelarią Prezydenta.
18. Pomoc w wyborze patronów medialnych dla przedsięwzięć organizowanych przez wydziały, miejskie jednostki organizacyjne i spółki komunalne.
19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta, Dyrektora Biura oraz Zastępcy Dyrektora Biura ds. Informacji.


 Wstecz