Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji
Symbol: EW
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9387, 12-616-9200
Faks: 12-616-9254
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Agnieszka Kędzierska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Jeruzalem
Telefon:12-616-9200

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji należą sprawy związane z: egzekucją administracyjną należności publicznoprawnych Gminy Miejskiej Kraków, windykacją należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd Miasta Krakowa, prowadzeniem postępowań dotyczących udzielenia ulg w spłacie zaległych należności cywilnoprawnych Urzędu Miasta Krakowa, koordynacją działań dotyczących udzielania pomocy publicznej w Gminie Miejskiej Kraków.


Szczegóły określa Zarządzenie nr 132/2020 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji


Podstawa prawna dotycząca udzielania ulg w spłacie należności cywilnoprawnych Gminy Miejskiej Kraków: 
UCHWAŁA NR XCVIII/2557/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Kraków lub jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.


Uwagi:

Godziny obsługi mieszkańców.

Punkt informacyjny - Telefon: 12 616 93-87Struktura wydziału:
Referat Ds. Kontroli Postępowań i Egzekucji Obowiązków Niepieniężnych - EW-01
Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od I do X - EW-02
Referat Ds. Egzekucji Administracyjnej dla Dzielnic od XI do XVIII - EW-03
Stanowiska Ds. Pomocy Publicznej - EW-04
Referat Windykacji Należności Cywilnoprawnych - EW-05
Referat Organizacyjno-Budżetowy - EW-06
Referat Ds. Zbiegów Egzekucji - EW-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Egzekucji Administracyjnej i Windykacji (2)


Wstecz