Wydział Sportu
Symbol: SP
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9611
Faks: 12-616-2595
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału -: Barbara Mikołajczyk
Zastępca Dyrektora Wydziału: Paweł Opach
Telefon:12-616-9611

Zakres działania:

Wydział Sportu jest odpowiedzialny za współtworzenie i realizację gminnej polityki i strategicznych programów sektorowych w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej, współpracę z klubami sportowymi i innymi instytucjami działającymi w obszarze sportu oraz nadzór nad działalnością klubów sportowych i samorządowych placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze sportowo-rekreacyjnym (miedzyszkolnych ośrodków sportowych i Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego).
Wydział ściśle współpracuje z Wydziałem Edukacji oraz Zarządem Infrastruktury Sportowej w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


W strukturze Wydziału usytuowany jest Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rozwoju Kultury Fizycznej, który podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.

Zarządzenie nr 2828/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 października 2017 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Sportu.


Uwagi:

Godziny obsługi mieszkańców przez Wydział SportuStruktura wydziału:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Rozwoju Kultury Fizycznej - PKF
Referat Ds. Miejskich Programów Sportowych i Współpracy Ze Stowarzyszeniami Sportowymi - SP-01
Referat Ds. Upowszechniania Sportu i Nadzoru nad Placówkami Oświatowo-Wychowawczymi w Obszarze Sportu - SP-02


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Sportu (3)


Wstecz