Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Symbol: KZ
Adres siedziby: Biskupia 18, 31-144 Kraków
Telefon: 12-616-6500, 12-616-6521
Faks: 12-616-6501
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Biura: Jerzy Zbiegień

Zakres działania:
Zarządzenie Nr 3585/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.12.2013 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków.
Uwagi:

adres mailowy na który można przesyłać informacje, o których mowa w §21 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków:

mkz@um.krakow.pl

 Struktura biura:
Stanowisko Ds. Organizacyjnych - KZ-01
Referat Ochrony Zabytków - KZ-02
Referat Architektury i Archeologii - KZ-03
Stanowisko Ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej - KZ-04


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków (13)


Wstecz