Wydział Gospodarki Komunalnej
Symbol: GK
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8818
Faks: 12-616-8801
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Wacław Skubida
Zastępca Dyrektora Wydziału: Ewa Bielas
Telefon:12-616-8818
Zastępca Dyrektora Wydziału: Andrzej Łazęcki
Adres: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon:12-616-8818

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej należą sprawy rozwoju elementów gospodarki komunalnej, gospodarki niskoemisyjnej, tworzenia wieloletnich planów i programów rozwoju infrastruktury komunalnej Miasta oraz ich monitorowanie.
Wydział ściśle współpracuje z Zarządem Infrastruktury Komunalnej i Transportu, Zarządem Cmentarzy Komunalnych oraz miejskimi spółkami komunalnymi w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Uwagi:

Zarządzenie Nr 577/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne Wydziału Gospodarki Komunalnej.


GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓWStruktura wydziału:
Referat Organizacyjno - Budżetowy - GK-01
Referat Rozwoju Systemu Transportu - GK-02
Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Czystości - GK-03
Stanowisko Przedsięwzięć Rozwojowych i Badawczych - GK-04
Referat Infrastruktury Komunalnej - GK-05
Referat Energetyki - GK-06
Referat Analiz Transportowych - GK-07


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej (8)


Wstecz