Wydział Kształtowania Środowiska

Referat Ocen Środowiskowych
Symbol: WS-04
Adres siedziby: Osiedle Zgody 2, 31-949 Kraków
Telefon: 12-616-8866
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Włodzimierz Motyka

Zakres działania:

Do zakresu działania Referatu Ocen Środowiskowych (WS - 04) należą następujące sprawy:

1) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięć innych niż mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
2) prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska;
3) przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć;
4) dokonywanie uzgodnień i uzyskiwanie opinii poprzedzających wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
5) wydawanie postanowień dotyczących oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
6) wydawanie decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach, o przeniesieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu, o odmowie zgody na realizację przedsięwzięcia, o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
7) wydawanie postanowień dotyczących stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia;
8) wydawanie decyzji: w sprawie odmowy udostępnienia informacji o środowisku, w sprawie odmowy bądź wyrażenia zgody na wyłączenie informacji z udostępnienia we współpracy z właściwymi merytorycznie referatami;
9) wypełnianie kart informacyjnych w zakresie danych o dokumentach objętych publicznie dostępnym wykazem;
10) udostępnianie zainteresowanym informacji o środowisku z zakresu działania referatu;
11) udział w opiniowaniu przedsięwzięć w toku prowadzonych przez pozostałe wydziały Urzędu Miasta Krakowa postępowań.Wstecz