Oddział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych

Stanowiska Ds. Wojskowych
Symbol: SA-02-3
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Faks: 12-616-9266
Kancelista: Alicja Widziołek
Adres:Al. Powstania Warszawskiego 10
31-549 Kraków
Telefon:12-616-9118

Zakres działania:

W ramach Oddziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych (SA-02) funkcjonują również Stanowiska ds. Wojskowych (SA-02-3). Do ich zakresu działania należą sprawy:
1) Prowadzenie rejestru osób na potrzeby kwalifikacji wojskowej mającej na celu wpisanie danych osobowych kobiet i mężczyzn, którzy w danym roku ukończyli lub ukończą 18 lat życia:
a) wysyłanie zawiadomień do gmin o ujęciu w rejestrze osób zameldowanych na pobyt czasowy powyżej trzech miesięcy na terenie miasta Krakowa,
b) aktualizacja rejestru poprzez wpisywanie nazwy, serii i numeru wojskowego dokumentu osobistego oraz oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w ewidencji której osoba pozostaje.
2) Organizowanie i przygotowanie kwalifikacji wojskowej:
a) sporządzanie umów udostępnienia lokali na siedziby Powiatowych Komisji Lekarskich,
b) opracowanie projektów umów ? zleceń dla wykonania czynności związanych z obsługą osób zgłaszających się do kwalifikacji wojskowej,
c) przygotowanie przewidywanego kosztu kwalifikacji wojskowej na obszarze miasta z wyszczególnieniem kwot przewidywanych na poszczególne przedsięwzięcia obejmujące zakres kwalifikacji wojskowej (kalkulacja kosztów) oraz rozliczenie przyznanej dotacji po zakończeniu kwalifikacji,
d) sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
e) imienne wzywanie osób do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi,
f) wysyłanie zawiadomień do gmin o ujęciu do wykazu i stawieniu się do kwalifikacji wojskowej osób zameldowanych na pobyt czasowy w Krakowie trwający ponad trzy miesiące.
3) Wystawianie tytułów wykonawczych oraz wydawanie postanowień w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej:
a) zakładanie i prowadzenie ewidencji osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony,
b) rejestracja zawiadomień o zmianach osobowo-adresowych dotyczących osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
c) uzupełnianie informatycznej bazy rejestrów osób, które nie zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
4) Orzekanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny.
5) Uznanie za osobę posiadającą na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny albo za żołnierza samotnego.
6) Sporządzanie sprawozdań dla Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
7) Współpraca z Wojskowymi Komendami Uzupełnień w zakresie informacji o osobach podlegających kwalifikacji wojskowej.
8) Użytkowanie podsystemu - Rejestracja i Śledzenie Spraw Urzędu.


Uwagi:

 



Wstecz