Wydział Obsługi Urzędu
Symbol: OU
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1502
Faks: 12-616-1202
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Maria Rusowicz
Zastępca Dyrektora Wydziału: Zofia Jakóbczyk
Telefon:12-616-1502
Faks:12-616-1202
Zastępca Dyrektora Wydziału: Jacek Fronczysty
Telefon:12-616-1559

Zakres działania:

Zarządzanie infrastrukturą Urzędu i obsługa techniczna Magistratu.


Uwagi:

Zarządzenie w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Obsługi UrzęduStruktura wydziału:
Sekretariat - OU-01
Stanowiska Ds. Organizacyjnych - OU-02
Stanowiska Ds. Bezpieczeństwa - OU-03
Stanowiska Ds. Ubezpieczeń - OU-04
Referat Planowania i Kontrolingu - OU-05
Referat Inwestycji i Remontów - OU-06
Referat Transportu - OU-07
Referat Poligrafii - OU-08
Referat Utrzymania Budynków - OU-09
Referat Administrowania Budynkami I - OU-10
Referat Administrowania Budynkami II - OU-11


Wstecz