Wydział Spraw Administracyjnych

Oddział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych
Symbol: SA-02
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków

Zakres działania:

Sprawy realizowane przez niżej wymienione referaty;


Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII (SA-02-1)


Referat Postępowań Meldunkowych (SA-02-2):


Stanowiska ds. wojskowych ( SA-02-3):Struktura oddziału:
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII - SA-02-1
Referat Postępowań Meldunkowych - SA-02-2
Stanowiska Ds. Wojskowych - SA-02-3


Wstecz