Wydział Budżetu Miasta

Referat Zadań Inwestycyjnych i Zadań Dzielnic
Symbol: BM-05
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1268
Faks: 12-616-1517
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Lucyna Zelech-Starczyńska

Zakres działania:

1) Kompletowanie materiałów planistycznych stanowiących dokumentację budżetu Miasta w zakresie: zadań inwestycyjnych (strategicznych, programowych, dzielnic), oraz danych do załącznika przedstawiającego - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic - zbiorczo, a także w podziale na poszczególne dzielnice w szczegółowości klasyfikacji budżetowej - współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.
2) Opracowywanie załączników do projektu budżetu i załączników do budżetu w zakresie planu wydatków inwestycyjnych (strategicznych, programowych, dzielnic) ? współpraca z Wydziałem Planowania i Monitorowania Inwestycji.
3) Opracowywanie załącznika do projektu budżetu i załącznika do budżetu
w zakresie środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic - współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.
4) Opracowywanie załączników do planu finansowego Urzędu Miasta Krakowa oraz zestawienia planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków
w oparciu o dane planistyczne otrzymane z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa w zakresie planu wydatków inwestycyjnych (strategicznych, programowych, dzielnic).
5) Analizowanie i opiniowanie wniosków dotyczących zmian w budżecie i planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie planu wydatków inwestycyjnych (strategicznych, programowych, dzielnic) oraz wydatków bieżących dzielnic.
6) Przygotowywanie i sporządzanie załączników do projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących zmian w uchwale budżetowej, planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie zadań inwestycyjnych (strategicznych, programowych, dzielnic).
7) Przygotowywanie i sporządzanie załączników do projektów uchwał Rady Miasta Krakowa i projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Krakowa oraz w zestawieniu planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie planu wydatków bieżących dzielnic.
8) Informowanie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanych zmianach w zakresach rzeczowych zadań inwestycyjnych.
9) Uzgadnianie i analizowanie realizacji planu wydatków inwestycyjnych (strategicznych, programowych, dzielnic) w zakresie finansowym - ewidencja zmian.
10) Analizowanie i weryfikowanie materiałów sprawozdawczych, opracowywanie załączników do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze i sprawozdania z wykonania budżetu za dany rok w zakresie finansowym zadań inwestycyjnych (strategicznych, programowych, dzielnic) oraz załącznika przedstawiającego - Środki wydzielone do dyspozycji dzielnic - zbiorczo, a także w podziale na poszczególne dzielnice w szczegółowości klasyfikacji budżetowej -współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa.Wstecz