Wydział Budżetu Miasta
Symbol: BM
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1549, 12-616-1822
Faks: 12-616-1338
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Tomasz Tylek
Zastępca Dyrektora Wydziału: Agnieszka Dąbrowska
Telefon:12-616-1322
Faks:12-616-1338
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Małecka
Telefon:12-616-1549
Faks:12-616-1338

Zakres działania:

Zakres działania Wydziału obejmuje sprawy przygotowania projektu budżetu Miasta, projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, ich zmian, zadłużenia Miasta oraz prowadzenie księgowości finansowej, ewidencji i sprawozdawczości budżetu Miasta.


Uwagi:

Zarządzenie Nr 50/2020 z dnia 13.01.2020 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Budżetu Miasta. 

GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWAStruktura wydziału:
Referat Sprawozdawczości i Analiz Budżetu Miasta - BM-01
Referat Księgowości Budżetu Miasta - BM-02
Referat Ds. Organizacyjnych - BM-03
Referat Zadań Bieżących - BM-04
Referat Zadań Inwestycyjnych i Zadań Dzielnic - BM-05
Referat Rocznego i Wieloletniego Planowania i Zmian w Budżecie Miasta oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej - BM-06
Referat Zarządzania Długiem - BM-07
Referat Ds. Polityki Rachunkowości oraz Koordynacji Finansowych Systemów Informatycznych - BM-08


Wstecz