Biuro Kontroli Wewnętrznej
Symbol: BK
Adres siedziby: Bracka 10, 31-005 Kraków
Telefon: 12-616-1936
Faks: 12-616-1937, 12-616-6045
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Antoni Fryczek

Zakres działania:


sprawy kontroli organizacyjno-prawnej, finansowej, rozpatrywania skarg, wniosków i petycj, inwentaryzacji oraz badania satysfakcji klienta


Zarządzenie Nr 1154/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania  Biura Kontroli Wewnętrznej UMK. 


Uwagi:
 • GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA :

  • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.40 do 15.30
  • ponadto w sprawie skarg i wniosków Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej przyjmuje: w poniedziałki w godzinach od 13.00-15.30 oraz we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00, natomiast pracownicy Referatu Skarg i Wniosków przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa.

 

 •     Obsługa osób niesłyszących:  
  1. Marcin Mianowski, Kierownik Referatu Skarg i Wniosków (BK-01), pok.nr 5.
  2. Krystian Frączek,  Inspektor, Referat Skarg i Wniosków (BK-01), pok.nr 5.
  3. Iwona Pawelska,   Inspektor, Referat Skarg i Wniosków (BK-01), pok.nr 4.

   Struktura biura:
Referat Skarg i Wniosków - BK-01
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej - BK-02
Stanowisko Ds. Organizacyjnych - BK-03
Referat Kontroli Finansowej - BK-04
Referat Inwentaryzacji - BK-05


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Biuro Kontroli Wewnętrznej (2)


Wstecz