Kancelaria Prezydenta
Symbol: KP
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1385
Faks: 12-616-1707
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału -: Anna Frankiewicz
Zastępca Dyrektora Wydziału: Agnieszka Staniszewska-Mól
Telefon:12-616-1385
Faks:12-616-1414
Zastępca Dyrektora Wydziału: Beata Sabatowicz
Telefon:12-616-1521
Faks:12-616-1742

Zakres działania:

Zarządzenie Nr 2006/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie organizacji i szczegółowego zakresu działania Kancelarii Prezydenta.  


Do zakresu działania Kancelarii Prezydenta należą sprawy związane z funkcjonowaniem gabinetów Prezydenta i Zastępców Prezydenta, przygotowywania udziału w oficjalnych spotkaniach i uroczystościach państwowych, współpracy krajowej oraz zagranicznej.


Zarządzenie Nr 184/2010 Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie szczegółowego zakresu działania uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelarii Tajnej.


Uwagi:

Zobacz też:

Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa

 Struktura kancelarii:
Biuro Współpracy Zagranicznej - KP-01
Stanowiska Ds. Spotkań z Mieszkańcami - KP-02
Biuro Współpracy Krajowej - KP-03
Referat Organizacyjny - KP-04
Kancelaria Tajna - KP-05
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Ochrony Informacji Niejawnych - PO


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Kancelaria Prezydenta (6)


Wstecz