Wydział Spraw Administracyjnych
Symbol: SA
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9320
Faks: 12-616-9323
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Tomasz Popiołek
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Broś-Milc
Telefon:12-616-9320

Zakres działania:

sprawy ewidencji ludności i dowodów osobistych, stałego rejestru wyborców, kwalifikacji wojskowej, obrotu napojami alkoholowymi, działalności gospodarczej oraz udostępniania terenów miejskich na jej prowadzenie i organizowanie imprez, przyjmowanie rzeczy znalezionych.Zarządzenie Nr 1320/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Spraw Administracyjnych.


Uwagi:
INFORMACJA O GODZINACH PRACY WYDZIAŁU.

    Obsługa osób niesłyszących:  

    Al. Powstania Warszawskiego 10

  • 1. Jolanta Łabędź, Inspektor, Referat Organizacyjny (SA-01), pok. nr 612

ZOBACZ WIĘCEJStruktura wydziału:
Referat Organizacyjny - SA-01
Oddział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII oraz Spraw Wojskowych - SA-02
      Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od I do VII - SA-02-1
      Referat Postępowań Meldunkowych - SA-02-2
      Stanowiska Ds. Wojskowych - SA-02-3
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic VIII-XIII - SA-03
Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych dla Dzielnic od XIV-XVIII - SA-04
Referat Handlu i Usług - SA-05
Referat Obrotu Napojami Alkoholowymi - SA-06
Oddział Obsługi Przedsiębiorcy - SA-07
      Punkt Obsługi Przedsiębiorcy - SA-07-1
      Referat Realizacji Spraw Ceidg - SA-07-2
Miejski Rzecznik Konsumentów - Referat-Biuro Prawne Miejskiego Rzecznika Konsumentów - SA-08


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Spraw Administracyjnych (56)


Wstecz