Wydział Podatków i Opłat

Referat Ds. Orzecznictwa i Postępowań Podatkowych
Symbol: PD-01-6
Adres siedziby: Aleja Powstania Warszawskiego 10, 31-541 Kraków
Telefon: 12-616-9211
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Barbara Sawicka

Zakres działania:

1) prowadzenie postępowań podatkowych związanych z wymiarem podatków i opłat,
2) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem ulg w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz należności z tytułu mandatów karnych kredytowanych,
3) opiniowanie w sprawach zwolnień płatnika oraz udzielenia ulg w zakresie podatków stanowiących dochód gminy, a realizowanych przez urzędy skarbowe,
4) prowadzenie postępowań podatkowych w zakresie przenoszenia odpowiedzialności podatkowej na następców prawnych oraz osoby trzecie,
5) wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji,
6) udzielanie pomocy publicznej na wniosek podatnika,
7) sporządzanie sprawozdań z pomocy publicznej,
8) koordynowanie działań związanych z udzielaniem pomocy publicznej,
9) prowadzenie ewidencji ulg i sprawozdawczość w tym zakresie.Wstecz