Wydział Organizacji i Nadzoru
Symbol: OR
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1211
Faks: 12-616-1444
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Magistratu: Marta Nowak
Zastępca Dyrektora Ds. Personalnych: Barbara Skrabacz-Matusik
Telefon:12-616-1211
Zastępca Dyrektora Ds. Organizacyjnych: Piotr Bukowski
Telefon:12-616-1211

Zakres działania:

Sprawy organizacji i funkcjonowania Magistratu, personalne pracowników Magistratu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Wydział zajmuje się także sprawami e-administracji i społeczeństwa informacyjnego; w jego strukturze funkcjonuje także Administrator Bezpieczeństwa Informacji bezpośrednio podległy Prezydentowi Miasta Krakowa.


Zarządzenie Prezydenta nr 2141/2017 w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru.


Uwagi:

    Obsługa osób niesłyszących:  

    Plac Wszystkich Świętych 3/4

  • 1. Słowik Magdalena, Inspektor, Stanowiska ds. pracowniczych (OR-11), pok. nr 232
  • 2. Dudek Tomasz , Inspektor, Referat Interpelacji I Informacji Publicznej (OR-03), pok. nr 308
  • 3. Arkusiewicz Elżbieta, Inspektor, Referat Kancelaria Magistratu (OR-01), pok. nr 7

    os. Zgody 2

  • 1. Bogusława Lewińska, Inspektor, Referat Kancelaria Magistratu (OR-01), pok. nr 110


Struktura wydziału:
Referat Kancelaria Magistratu - OR-01
Referat Regulacji Normatywnych - OR-02
Referat Ds. Organizacyjnych i Interpelacji - OR-03
Oddział Społeczeństwa Informacyjnego - OR-04
      Stanowiska Ds. E-Administracji - OR-04-1
      Stanowiska Ds. Serwisów Informacyjnych - OR-04-2
Referat Archiwum - OR-05
Samodzielne Stanowisko Analityczno-Budżetowe - OR-06
Referat Zarządzania Kadrami - OR-07
Referat Płac - OR-08
Referat Ds. Systemu Zarządzania Jakością - OR-09
      Stanowiska Ds. Monitorowania Procesów i Zadań - OR-09-1
Oddział Zamówień Publicznych - OR-10
Stanowiska Ds. Pracowniczych - OR-11
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - OR-12
Stanowiska Administratora Bezpieczeństwa Informacji - OR-13


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Organizacji i Nadzoru (5)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2018-01-15 16:15:23
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-01-04 15:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-01-02 15:30:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2018-01-02 10:13:39
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2018-01-01 16:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-12-06 10:15:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2017-12-05 12:15:15
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2017-12-05 07:41:29
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2017-12-01 11:48:20
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2017-12-01 07:00:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja