Wydział Organizacji i Nadzoru
Symbol: OR
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1211, 51-953-3120
Faks: 12-616-1444
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Magistratu: Marta Nowak
Zastępca Dyrektora Ds. Organizacyjnych: Piotr Bukowski
Zastępca Dyrektora Ds. Personalnych: Barbara Skrabacz-Matusik
Telefon:12-616-1211

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru należą sprawy organizacji i funkcjonowania Magistratu oraz kadrowe pracowników Magistratu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych. Wydział zajmuje się także sprawami e-administracji i społeczeństwa informacyjnego; w jego strukturze funkcjonuje także Inspektor Ochrony Danych, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych, podległy bezpośrednio Prezydentowi Miasta Krakowa.


Zarządzenie Prezydenta nr 376/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Organizacji i Nadzoru.


Uwagi:

    Obsługa osób niesłyszących:  

    Plac Wszystkich Świętych 3-4

  1. Słowik Magdalena, Starszy Inspektor, Stanowiska ds. pracowniczych (OR-11), pok. nr 232
  2. Dudek Tomasz , Główny Specjalista, Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji (OR-03), pok. nr 308
  3. Arkusiewicz Elżbieta, Starszy Inspektor, Referat Kancelaria Magistratu (OR-01), pok. nr 3

    Os. Zgody 2

    1. Bogusława Lewińska, Inspektor, Referat Kancelaria Magistratu (OR-01), pok. nr 110Struktura wydziału:
Referat Kancelaria Magistratu - OR-01
Referat Regulacji Normatywnych - OR-02
Referat Ds. Organizacyjnych i Interpelacji - OR-03
Oddział Społeczeństwa Informacyjnego - OR-04
      Stanowiska Ds. E-Administracji - OR-04-1
      Stanowiska Ds. Serwisów Informacyjnych - OR-04-2
Referat Archiwum - OR-05
Samodzielne Stanowisko Analityczno-Budżetowe - OR-06
Referat Zarządzania Kadrami - OR-07
Referat Ds. Zarządzania Projektami - OR-08
Referat Ds. Systemu Zarządzania Jakością - OR-09
      Stanowiska Ds. Monitorowania Procesów i Zadań - OR-09-1
Oddział Zamówień Publicznych - OR-10
Stanowiska Ds. Pracowniczych - OR-11
Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - OR-12
Zespół Inspektora Ochrony Danych - OR-13


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Organizacji i Nadzoru (4)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-09-16 08:45:06
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA
 Edycja
2019-09-12 14:05:33
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2019-09-02 09:44:43
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA
 Edycja
2019-08-27 15:15:05
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA
 Edycja
2019-08-27 11:06:28
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA
 Edycja
2019-08-21 11:44:33
ELŻBIETA MAKOŚ-PACYGA
 Edycja
2019-08-01 08:00:06
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2019-07-16 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-12 10:15:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-04 08:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja