Wydział Planowania i Monitorowania Inwestycji
Symbol: WP
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1304, 12-616-1300
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Marek Czajka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Piotr Wierzchosławski
Telefon:12-616-1114

Zakres działania:

 


Do zakresu działania Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji należy planowanie i monitorowanie inwestycji strategicznych i programowych objętych budżetem Miasta.


Zarządzenie Nr 1646/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji


Uwagi:

 

 Struktura wydziału:
Stanowiska Ds. Organizacyjnych - WP-01
Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Inwestycji Programowych - WP-02
Stanowiska Ds. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania - WP-03


Wstecz