Wydział Mieszkalnictwa
Symbol: ML
Adres siedziby: Wielopole 17a, 31-072 Kraków
Telefon: 12-616-8241, 12-616-8242
Faks: 12-616-8243
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Andrzej Poznański
Zastępca Dyrektora Wydziału: Edward Siatka
Telefon:12-616-8251
Zastępca Dyrektora Wydziału: Dorota Jankowska-Matus
Telefon:12-616-8245

Zakres działania:

Sprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta za wyjątkiem sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Miasta.


Zakres działania Wydziału Mieszkalnictwa został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 1355/2018 z dnia 29.05.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Mieszkalnictwa.


Uwagi:
  • Godziny obsługi 

        Obsługa osób niesłyszących:  

    • Barbara Cepowska, Inspektor - pokój nr 111; Referat Pomocy Mieszkaniowej (ML-02)
    • Beata Walczy, Starszy Inspektor - pokój nr 114; Referat Pomocy Mieszkaniowej (ML-02)

 Struktura wydziału:
Referat Regulacji Tytułów Prawnych - ML-01
Referat Pomocy Mieszkaniowej - ML-02
Referat Współwłasności, Nieruchomości Gminnych i Skarbu Państwa - ML-03
Referat Wspólnot Mieszkaniowych - ML-04
Referat Inwestycji i Remontów - ML-05
Referat Organizacyjny - ML-06
Referat Przedłużeń Umów Najmu - ML-07
Referat Postępowań Eksmisyjnych - ML-08
Referat Ds. Roszczeń Odszkodowawczych Związanych z Wyrokami Eksmisyjnymi - ML-09


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Mieszkalnictwa (36)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-10-08 08:30:05
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2019-10-03 11:15:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-01 07:00:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-03 08:26:11
RYSZARD PAŻUCHA
 Edycja
2019-08-27 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-08-22 12:15:04
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-08-21 11:52:43
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2019-08-20 13:45:06
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2019-08-19 14:02:50
ELŻBIETA RZYCKA
 Edycja
2019-08-01 07:00:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja