Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Symbol: KD
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1922
Faks: 12-616-1923
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału -: Katarzyna Olesiak
Zastępca Dyrektora Wydziału: Magdalena Doksa-Tverberg
Telefon:12-616-1924
Faks:12-616-1923
Zastępca Dyrektora Wydziału - Pełnomocnik Pmk: Robert Piaskowski
Telefon:12-616-5593

Zakres działania:

Zarządzenie Nr 3517/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.12.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
http://bip.krakow.pl/?dok_id=119893


Uwagi:
GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA

Struktura wydziału:
Referat Ds. Budżetu i Finansów - KD-01
Referat Ds. Miejskich Instytucji Kultury i Współpracy Kulturalnej - KD-02
Referat Ds. Dziedzictwa Kulturowego - KD-03
Referat Ds. Mecenatu Kultury - KD-04
Stanowisko Plastyka Miasta - KD-05
Referat Ds. Parków Kulturowych - KD-06
Samodzielne Stanowisko Ds. Organizacyjnych - KD-07
Samodzielne Stanowiska Ds. Strategii, Badań i Analiz z Zakresu Kultury i Dziedzictwa - KD-08
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Kultury - PK


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego (13)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-09-07 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-24 11:15:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-07 14:23:23
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-07-07 09:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-22 08:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-05 11:17:30
MAGDALENA GRZYB
 Edycja
2020-05-01 07:00:24
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-21 14:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-08 09:45:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-01 07:01:03
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja