Wydział Finansowy
Symbol: FK
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1318, 12-616-1727
Faks: 12-616-1311
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Katarzyna Cisowska-Mleczek
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Piotrowska
Telefon:12-616-1318
Faks:12-616-1311
Zastępca Dyrektora Wydziału: Grażyna Wiercińska
Telefon:12-616-1318
Faks:12-616-1311

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Finansowego należą:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie wykonania planu finansowego Magistratu,
- sprawozdawczość z realizacji tego planu, 
- realizowanie zobowiązań zgodnie z tym planem,
- rozliczenia umów cywilnoprawnych oraz prowadzenie rejestru umów i zleceń. 
 


Uwagi:

Zarządzenie Nr 500/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27.02.2020 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Finansowego.

 

GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA

 Struktura wydziału:
Główny Księgowy Urzędu Miasta Krakowa - FK-01
Referat Księgowości Wydatków - FK-01-1
Referat Obsługi Finansowej Wydatków - FK-01-2
Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Funduszy - FK-01-3
Referat Rozliczeń Finansowych i Sprawozdawczości - FK-01-4
Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Inwestycji - FK-01-5
Referat Obsługi Finansowo-Księgowej Świadczeń - FK-02
Referat-Generalny Rejestr Umów i Zleceń - FK-03
Referat Organizacyjny - FK-04
Referat Płac - FK-05


Wstecz