Wydział Edukacji
Symbol: EK
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5200
Faks: 12-616-5201
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Ewa Całus
Zastępca Dyrektora Wydziału: Magdalena Węgrocka-Szwalec
Telefon:12-616-5200
Zastępca Dyrektora Wydziału: Dariusz Domajewski
Telefon:12-616-5200

Zakres działania:

Wydział prowadzi sprawy oświaty, w tym szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych, monitoruje działalność Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty oraz prowadzi obsługę Zastępcy Prezydenta w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych.


Zarządzenie nr 3515/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji.


 


Uwagi:
 • Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa

   

      Obsługa osób niesłyszących:  


  • 1. Mariola Jezuita, pok. nr 604
  • 2. Krzysztof Budzan, pok. nr 614

    • Struktura wydziału:
  Referat Organizacyjny - EK-01
  Referat Szkół Ogólnokształcących - EK-02
  Referat Szkolnictwa Technicznego, Specjalnego i Placówek - EK-03
  Referat Oświatowych Systemów Informatycznych - EK-04
  Referat Szkół i Placówek Niesamorządowych - EK-05
  Referat Finansów i Projektów Oświatowych - EK-06
  Referat Kontroli Szkół i Placówek Niesamorządowych - EK-07


  Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
  Lista procedur realizowanych przez Wydział Edukacji (7)


  Wstecz