BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Główny Specjalista w Dziale Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomości

(Nr ref. 26-18)

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a wybrano:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 


1. Teresa Kowalińska  Kraków

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Kandydatka spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze, posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na przedmiotowym stanowisku.