BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa
WYNIKI NABORU

 

Na stanowisko: Inspektor w Dziale Zajęcia Pasa Drogowego w Sekcji Handlu i Reklam

(Nr ref. 21-18)

 

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko/a wybrano:

 

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego

 


1. Izabela Antosik  Klimontów

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Izabela Antosik spełniła wymagania przedstawione w ogłoszeniu o naborze na stanowisko inspektor.

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, doświadczenie oraz predyspozycje i umiejętności potrzebne do prawidłowego wykonywania zadań na tym stanowisku.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-04-16 13:23:17
EDYTA DUDEK
 Publikacja